Ocena wątku:
  • 0 głosów - 0 średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Adopcja dziecka warunki jakie trzeba spełnić
Adoptowany

Unregistered
 
Post: #1
08-08-2013 23:44
w Polsce to proces wielu czynników jakie rodzice adopcyjni muszą spełnić aby rozpocząć proces:

I. PRZYGOTOWANIA DO ADOPCJI DZIECKA
1. Wstępna kwalifikacja obejmuje:

poznanie motywacji do adopcji kandydatów i oczekiwań,
wywiad przeprowadzony w miejscu zamieszkania,
analizę sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów,
testy psychologiczne i pedagogiczne.


2. Przygotowania dla kandydatów do przysposobienia według programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Decyzja Nr 2/2012/RA)
ADOPCJ: WIEM (Wiedza, Intuicja, Empatia, Miłość)
Pierwsza część spotkań to spotkania indywidualne z psychologiem, podczas których kandydaci pracują m.in. nad:funkcjonowaniem ich związku małżeńskiego,
genogramem i wzorami postaw wyniesionymi z rodzin pochodzenia,
przeżywaniem własnej bezdzietności,
motywacją do adopcji.
3. Po części indywidualnej odbywają się spotkania grupowe w formie warsztatów, obejmujące zagadnienia istotne dla rodzicielstwa adopcyjnego, ze szczególnym naciskiem na budowanie więzi z dzieckiem. Kandydaci pracują na własnych doświadczeniach, emocjach, przemyśleniach.
4. Końcowa kwalifikacja kandydatów do przysposobienia podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej ds. Rodzin działającej przy Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

II. PROCEDURA ADOPCYJNA

Procedura adopcyjna rozpoczyna się w momencie zakwalifikowania kandydatów do przysposobienia. Od tego momentu mogą być oni brani pod uwagę jako potencjalni rodzice adopcyjni.

W momencie gdy kandydaci zostają zakwalifikowani do konkretnego dziecka podczas posiedzenia Komisji Kwalifikacji Rodziny do Dziecka, podejmowane są następujące kroki:

1. Rozmowa w Ośrodku Adopcyjnym, podczas której kandydaci zostają zapoznani z sytuacją prawną, zdrowotną i rodzinną dziecka.

2. Zorganizowane zostaje pierwsze spotkanie z dzieckiem, w miejscu jego aktualnego pobytu.

3. Po podjęciu przez kandydatów ostatecznej decyzji, Ośrodek Adopcyjny pomaga w sporządzeniu stosownych wniosków do sądu, składa je do sądu wraz z wymaganą dokumentacją i stosownym pismem przewodnim.

4. Procedura sądowa jest monitorowana przez pracownika Ośrodka.

5. W chwili przejęcia bezpośredniej opieki nad dzieckiem, Ośrodek Adopcyjny sprawuje nad rodziną opiekę preadopcyjną o przebiegu której informuje sąd.

6. W rozprawie adopcyjnej uczestniczy przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego.

wymagane dokumenty
Życiorys.
Odpis aktu małżeństwa (aktualny) (w razie wcześniejszego rozwodu – akt rozwodowy)
Odpis aktu urodzenia – rodzice nie pozostający w związku małżeńskim.
Potwierdzenie stałego zameldowania
Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach
Zaświadczenia z poradni uzależnień
Zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem oraz badania dodatkowe
Zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia psychicznego
Opinie z miejsc pracy
Sam ośrodek wystąpi do rejestru karnego o oświadczenie o niekaralności.

PO tych czynnościach możliwa jest adopcja dziecka

Koszulki reklama


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości